Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Översiktligt om Myers-Briggs Type Indicator

Bakgrund MBTI är sannolikt fortfarande det hittills mest använda instrumentet för att beskriva olika personlighetstyper, då ca 2 miljoner personer årligen besvarar det officiella testet. Instrumentet utvecklades ursprunglingen av hobbypsykologerna Isabel Myers och Katherine Briggs, som inspirerades av psykologen [Läs mer…]