Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Om kritik gentemot MBTI

Hittills på HSP Sweden.eu har jag avstått från att ge uttryck för min egen inställning till pykologiska personlighetstypologier i allmänhet och MBTI i synnerhet. Mitt fokus som upphovsman till webbplatsen så här i början har i [Läs mer…]