Nyheter från HSP Sweden

Så kan du bidra!

Som du kanske redan känner till drivs HSP Sweden.eu helt av ideella krafter. Vi försöker därför hitta olika lösningar på hur driften och utvecklingen av webbplatsen kan finansieras för att den ska kunna leva vidare [Läs mer…]
Böcker

Aron, E.N. (2010). Psychoteraphy and the Highly Sensitive Person: Improving the Outcomes for the Minority of People Who Are the Majority of Clients

I denna bok omdefinierar doktor Elaine Aron begreppet “högkänslig” för forskare och praktiker. Hon skingrar vanliga missuppfattningar om förhållandet mellan känslighet och andra personlighetsdrag, såsom inåtvändhet och blyghet, och definierar  ytterligare drag till gagn för både klinikern [Läs mer…]