Om Jonaz Juura 289 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.
Om Fred Eriksson 6 Articles
The author has not yet added any personal or biographical info to his author profile.
Om Karolina Larsson 3 Articles
The author has not yet added any personal or biographical info to his author profile.
Om Maria Hessel 3 Articles
The author has not yet added any personal or biographical info to his author profile.
Om Helena Linnerborg 3 Articles
The author has not yet added any personal or biographical info to his author profile.
Om Viktoria Ström 2 Articles
The author has not yet added any personal or biographical info to his author profile.
Om Markus Mattsson 2 Articles
Markus Mattson är en modig högkänslig man som gärna ger sig ut på resor, och ser det som en utmaning att kunna hantera all överstimulering för att inte högkänsligheten ska hindra honom från att göra sådant han vill göra.
Om Charlotta Lagerberg-Thunes 1 artikel
Charlotta är en mångsysslande gästskribent: utbildad beteendevetare, författare och föreläser bland annat om högkänslighet. Hon har också varit verksam inom t.ex. BRIS och inom skolan. Särskilt brinner hon för barnperspektivet.
Om Henrik Storm 1 artikel
The author has not yet added any personal or biographical info to his author profile.
Om Jonaz 2 0 Articles
The author has not yet added any personal or biographical info to his author profile.