• HSP Sweden.eu är den den naturliga och tematiskt ämnesöverskridande knutpunkten för dig som söker kunskap om det högkänsliga personlighetsdraget och/eller önskar ett socialt och kreativt utbyte med högkänsliga personer.
  • HSP Sweden.eu är ett initiativ baserat på ett fritt socialt nätverk som står självständigt från ekonomiska, partipolitiska och olika religioners inflytande.
  • HSP Sweden.eu finansieras med privata medel av upphovspersonen Mikael Gustafsson samt genom gåvor och insamlingar när så är påkallat. Samtliga medel används för drift och utveckling av webbplatsen för att i möjligaste mån tillgodose de behov som påkallats av webbplatsens huvudsakligaste målgrupp, d.v.s. högkänsliga personer i Sverige.