I vår strävan att följa de nya dataskyddsreglerna i enlighet med EU:s General Data Protection Regulation (GDPR) kan du med hjälp av nedanstående formulär begära ut eventuella uppgifter om dig som lagras på vår webbplats. Exempel på sådana uppgifter är kommentarer till artiklar och blogginlägg, samt om du har kontaktat oss med våra kontaktformulär.

Genom att begära ut uppifterna kommer du att via e-post få en förteckning över samtliga uppgifter om/från dig, och där kan du även markera vilka du eventuellt vill be oss att ta bort.

[REQ_CRED_FORM]