Konservering av webbplatsen

Efter en längre tids inaktivitet vad gäller publicering av nytt material på HSP Sweden.eu har beslut nu fattats att låta avveckla webbplatsen. Förstås är det med sorg i hjärtat som vi har kommit fram till detta beslut, eftersom det innebär slutet på totalt åtta års engagemang på webben i frågor som rör högkänslighet. Men så kan det bli för ett nyfiket och öppet sinne när så mycket annat finns att upptäcka och engagera sig i i livet. Med andra ord är det således dags för lite andra projekt och äventyr för vår del. 🙂

Det har varit mycket lärorika år och på så många olika plan, måste sägas. Inte minst gäller det alla sociala kontakter som har slutits med andra högkänsliga. Därför vill vi rikta ett stort och varmt tack till alla våra besökare på webbplatsen och gillare på våra Facebook-sidor, samt till alla samarbetspartner. Det samma riktar vi till dem som har gjort denna webbplats möjlig, det vill säga våra härliga redaktionsmedlemmar!

Webbplatsen kommer dock inte att helt och hållet försvinna, eftersom vi vet att den fortfarande drar till sig många högkänsliga och andra som nyligen har funnit HSP-begreppet och som därför letar efter information om personlighetsdraget. I stället kommer den av kostnadsskäl att flyttas över till en annan domän och därefter lämnas orörd — d.v.s. konserverad — under minst två år men fortfarande sökbar på t.ex. Google. Därutöver kommer Facebook-sidorna också finnas kvar av samma skäl.

Förändringarna kommer att genomföras senast i januari 2021, men mycket talar för att det kommer att ske tidigare. Webbadressen hspsweden.eu blir kvar även efter överflyttningen av webbplatsen, och kommer då att automatisk dirigera om besöken till den nya platsen.

Ännu en gång, varmt tack till alla berörda!

Jonaz Juura,
admin för HSP Sweden.eu

Om Jonaz Juura 290 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)