Vi skriver snart år 2020, och…

... kan en god bok sälja sig själv? 

Det tredje decenniet av 2000-talet står strax för dörren, och jag tänkte bjuda in till ett… låt säga sociologiskt motvallsexperiment. Det går ut på att utmana såväl tidsandan som en idag förhärskande branschnorm, och det inleds med följande övergripande frågeställning: Kan en bra produkt i princip sälja sig själv i dagens samhälle, eller måste den “säljas in”… ibland till en sådan grad att den snart kan ses som en biprodukt jämte andra tjänster och produkter som tas fram för att få den såld?

Bakgrund

Experimentet handlar om en bok som nyligen har kommit ut på marknaden, och den har skrivits av en medelålders man som ser sig som både högkänslig och introvert. Han har ägnat en stor del av sitt liv åt att formulera sig i skrift på ett eller annat sätt, alltsedan han som tioåring fick sin första skrivmaskin – en grön, mekanisk reseskrivmaskin – som han under de följande åren envist kom att hamra fram det ena romanutkastet efter det andra på… bara för att sedan sakna det självförtroende och den uthållighet som krävdes för att fullfölja dem. Utkasten kom således aldrig att bli annat än just utkast, och byrålådan blev därför deras enda möjliga slutstation.

Som ung vuxen slogs drömmen om att bli författare därmed ur hågen. Arbetslivets och sedermera föräldraskapets alla möjliga och omöjliga krav och förväntningar kom därefter under många år att dominera hans liv, sedermera jämte bland annat utmattningssyndrom och reumatiska besvär. Men så år 2012 hände något fundamentalt väsentligt: Liksom många andra träffades han av den “HSP-tsunami” som sköljde in över landet vid den tiden (främst under perioden 2011–2013). Tsunamin bestod av att media i olika former började uppmärksamma ett personlighetsdrag som han till stor del kunde känna igen sig i, och boken Den högkänsliga människan av dr Elaine Aron lanserades på svenska. Högkänslighet hade snart blivit en återkommande snackis i sociala medier, poddar, tidningar, tv och radio men också människor emellan. För sin egen del bidrog han tidigt med att skapa en webbplats för att primärt sprida kunskaper om personlighetsdraget och för att på olika sätt träffa likasinnade, och så småningom insåg han att detta till viss del kunde tillgodose den skrivklåda han emellanåt fortfarande kunde erfara. Men skulle den någonsin kunna slå ut i all sin kraft, slå ut i full blom, och möjliggöra hans gamla författardröm? Så sitter han då här åtskilliga år senare och kan en aning förnöjsamt konstatera att svaret på den frågan är ett närmast overkligt “Ja, det kunde den!”?

Om boken

Boken finns på BoD, Adlibris och Bokus

Resultatet av nämnda klåda fick namnet Från foten av Tibidabo till Vyšehrad, eftersom berättelsen både skrevs och utspelar sig mellan en resa till Barcelona och en resa till Prag — en tidsperiod av ungefär 1,5 år. För att “få plats” med skrivandet i vardagen användes modern teknik i form av en smartphone — för att alltid ha snar tillgång till manuskriptet och utan tidsödande uppstarts- och/eller inloggningsförfaranden — och som oftast veks dagligen ca en halvtimme av morgonrutinerna åt skrivandet under nämnda period. Efter det ägnades ett halvår åt redigering av utkastet, så den sammanlagda löptiden för att färdigställa manuset blev således två år. Därefter dröjde det ytterligare ett halvår innan det avslutande beslutet verkställdes om formerna för hur boken skulle publiceras.

Så vad handlar boken om? Det korta svaret på frågan lyder: Berättelsen är en illustration av hur den högkänsliga aspekten “ett rikt inre liv” kan te sig för en introvert tillika högkänslig man. Handlingen är då förstås djupt subjektiv och därmed personlig, även om den inte i alla detaljer avspeglar författarens eget liv. Dock anser han att berättelsen är autentisk, och den spänner över en stor mångfald av teman… på ett måhända typiskt högkänsligt vis. ? Några påtagliga teman att nämna är exempelvis självkännedom (initialt genom HSP-konceptet och sedan utifrån personlighets-modellerna Myers-Briggs Type Indicator och Enneagrammet samt tidlösa andliga läror), relationer till nära och kära, mäns tillkortakommanden, kärlek, andlighet, lyckan och meningen med livet, samt vetenskap och sanning. På den resan passeras bland annat överstimulering, sömnstörningar och ensamhet men också en moderlig terrorist, kaninhålor, röda piller, NiTi-loopar, manliga snödrivor, vackra själar i dejtingdjungeln, xenofobi, ett svenskare Sverige än bara svenskt samt The Matrix, Jesus och Gud. Därutöver bjuds också på ett stort antal referenser och lästips, vilket kan vara till gagn för den nyfikna och/eller kunskapstörstande läsaren. ?

Syftet med boken

Vad är syftet med boken? Det övergripande syftet är att bidra till den försiktigt växande skaran av böcker som idag finns, skrivna av högkänsliga författare och som ger prov på vad det ibland tillsynes flummiga begreppet “ett rikt inre liv” kan syfta på. Ty, det är författarens bestämda åsikt att högkänsliga och introverta perspektiv på tillvaron inte endast behövs i dagens alltmer stressade, materialistiska och polariserade samhälle, utan att de dessutom faktiskt kan vara otroligt viktiga — ibland rent av livsavgörande. Därför är också ett syfte med boken att tjäna som en inspiration för andra skrivande högkänsliga och/eller introverta själar som ännu inte har kommit till skott med sin egen bokutgivardröm. Kan jag — i egenskap av nämnda författare… vilket du förstås redan har insett 😉 — äntligen skrida till verket efter decenneniers tvekan, så kan med all sannolikhet även du!

Avslutningsvis är ytterligare ett (mera indirekt) syfte med boken att bidra till att sponsra den här webbplatsens fortsatta drift och utveckling. Att ha en webbplats av den här karaktären är inte gratis, och således är alla små som stora bidrag mer än välkomna! Därav att priset har satts medvetet lågt i förhållande till många andra böcker, så att det inte ska utgöra något hinder för den som tycker att den här webbplatsen är tillräckligt bra för att stöttas på olika vis. Det bör dock förstås inte överskugga ett genuint bokläsarintresse! I stället ser jag det som en synergieffekt, en så kallad vinn-vinnsituation, som osökt infinner sig. 🙂

Okej, tillbaka till experimtentet!

Som sagt, detta är ett experiment som går ut på följande: Är det möjligt att skriva och ge ut böcker idag — en bra bit in på det starkt digitalt teknikburna 2000-talet — utan att för den skull behöva fara land och rike runt på diverse releasepartyn och promotionturnéer, ge intervjuer, föreläsa eller anordna workshoppar och så vidare, och så vidare? Det vill säga sådant som vissa högkänsliga men kanske framför allt introverta själar när en särskild motvilja inför, då det tenderar att vara såväl alltför överstimulerande som energidränerande. Som om inte det vore nog så tarvar det dessutom en hel del resande med olika fordon, vilket i vårt klimatbeaktande tidevarv också är en aspekt att ha i åtanke. I synnerhet som digitala alternativ finns.

Är det möjligt att i stället endast använda “smarta alternativ” — inte minst sociala medier — för att sprida sitt verk på, efter att först och främst vara mån om att det man har skapat håller en tillräckligt kvalitativt hög verkshöjd? Kanske så pass hög att övrig marknadsföring blir överflödig? Det är vad detta experiment går ut på. I och med det överlämnar jag nu till dig och andra att ge mig svar på den frågan — och då gärna i handling.

Min förhoppning är hur som helst — och oavsett vad du väljer att göra eller inte göra — att du ska få en fin läsupplevelse. Ty, en sådan mår vi alla bra av. Kan jag bidra till en sådan, inte minst inför julen (när detta skrivs), så blir jag garanterat glad. 😀 Vill du veta mer om boken så följ gärna denna länk.

Stort tack för visat intresse!

Jonaz Juura,
admin för HSP Sweden.eu

Om Jonaz Juura 290 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)