Bourgeault, C. (2017). Heart of Centering Prayer: Nondual Christianity in Theory and Practice

Boken finns på Adlibris och Bokus

I Heart of Centering Prayer visar teologie dr Cynthia Bourgeault — biskop, lärare och retreadledare med tidigare erfarenheter av bl.a. Georgi Gurdjieff och Enneagrammet — att det även inom den västerländska kristna läran finns en god nondualistisk själv- och världsuppfattning samt meditationspraktik. En distinktion från traditionellt österländska läror är dock att den kristna kretsar kring medvetandets intention, inte målet att uppnå och stanna kvar i ett objektslöst uppmärksamhetstillstånd (eng. intention vs attention).

Till stor del befäster Cynthia Bourgeault sin tes bl.a. utifrån The Cloud of Unknowing, vilket anses vara det första kristna insiktsfulla verket som utforskar medvetandets fenomenologi och som tillkom under 1300-talet av en anonym munk, samt utifrån Thomas Keating. Därför tillägnas boken till stor del beskrivningar av vad som händer med medvetandet vid regelbunden meditation i form av den kristna centreringsbönen. Men i boken finns också en stor mängd referenser till avnitt i bibeln samt tolkningar av Jesu budskap, och i bakgrunden figurerar bl.a. Meister Eckhart.

Metodologiskt går den kristna centreringsbönen ut på att utövaren bestämmer sig för ett för personen betydelsefullt “heligt ord”, som efter viss träning kommer att fungera som “trigger” för att hjälpa medvetandet att släppa uppkomna tankar och varsamt föra det tillbaka till en objektslös medvetenhet. Således skiljer sig detta ord från t.ex. mantran, som dels saknar betydelsfullt innehåll och dels blockerar tankar. I bönen välkomnas däremot tankarna, men liksom i t.ex. mindfulness får utövaren lära sig att släppa dem i stället för att upptas av eller identifiera sig med dem. Eftersom centreringsbönen kan ses som en direktväg till objektslös medvetenhet (eng. objectless awareness) fäster den heller inget avseende vid t.ex. andningen, vilket i många meditationstraditioner ofta är en inledande ingång till det meditativa tillståndet. Bönen går således inte ut på att fokusera medvetandet på objekt av olika slag, inre eller yttre, och faktiskt inte heller på att nå eller upprätthålla ett objekstlöst medvetande. I stället är det väsentliga själva processen där utövaren gång på gång använder sitt “heliga ord” för att släppa tankarna, d.v.s utövarens intention om att närma sig och gå in i det objektslösa medvetandetillståndet. Med tiden kommer dock detta tillstånd med stor sannolikhet att bli alltmer framträdande, men då som en effekt snarare än en målsättning. En rekommendation är att tillämpa centreringsbönen tjugo minuter två gånger per dag.

Cynthia Bourgeault ger prov på noggran akademisk systematik samt gedigna kunskaper om de teologiska och meditativa aspekterna av den kristna centreringsbönen. Därmed kan boken användas av såväl seriöst intresserade nybörjare som mer erfarna meditationsutövare.

Om Jonaz Juura 290 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)