Samlade klipp med Richard Rohr

Richard Rohr är en internationellt erkänd ekunemisk läromästare som bär vittnesmål om det universella uppvaknandet inom kristen mysticism och det som ständigt återkommer i de flesta traditionerna. Han är fransiskanpräst från New Mexico och grundare till Center for Action and Contemplation (CAC) i Albuquerque, USA. Hans läror bygger på de fransiskana praktikerna för kontemplation och det uttömmande självet, och manifesteras i en radikal medkänsla för i synnerhet de socialt marginaliserade.

Richard Rohr verkar därtill som dekanus för Living School for Action and Contemplation. Utifrån de kristna stråken inom den perenna traditionen är skolans syfte att åstadkomma medkännande och välutbildade individer som arbetar för positiv utveckling i världen, baserat på medvetenhet om vår gemensamma enhet med Gud och allt levande.

Källa

Om Jonaz Juura 290 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)