Hill, M. (2016). The Emerging Sensitive: A Guide for Finding Your Place in the World

Boken finns på Adlibris och Bokus
Boken finns på Adlibris och Bokus

Maria Hill har i denna bok begrundat högkänsligheten utifrån ett större perspektiv, i en samhälleligt och evolutionärt kontext. Bokens undertitel är “a guide for finding your place in the world.”

Hill lutar sig mot Elaine Arons DOES-modell och Bill Plotkins “Whole Self framework”, och med detta hur världen ser ut för en högkänslig person. Högkänsligas rötter spåras tillbaka till tidiga civilisationer utifrån Chris Cowan och Don Becks Spiral Dynamics ramverk. Genom att se högkänsligas varierande roller genom tiderna och genom att utforska vad framtiden kan bära med sig när kulturer förändras till mer HSP-vänliga stadier.

Boken inleds med de högkänsliga dragen, “Skillnader mellan HSP och icke-HSP” och DOES. Kapitel 2 tar upp värdet och vikten av Frameworks, “Vad framework är”,  dess utveckling och användandet av FrameworkFramework är en typ av stomme som samhället, kulturer, nationer och evolutionen består utav. Detta kan vara både bra och dåligt. Att bryta mot det är svårt då allt är framework och det sitter i ens kropp. Kapitel 3 handlar om att få grepp om världen: “Varför blir högkänsliga marginaliserade?”, “Vi-ets uppgång”, “Utmaningar för HSP” och “Trenden är din vän”. Kapitel 4 berör frågan om att kräva medverkan: “Den högkänsliga personen: perfekt i tiden”, “Vikten av medverkan”, “Hur man vänder högkänslighet till en tillgång”, “Färdigheterna vi behöver”, “Skapa ett högkänsligt liv” och “Sammanfattning”.

Hill nämner kapitalismen som ett regelverk med konkurrens och med sin människosyn (i Europa är det nyliberalismen) som högkänsliga har svårt för. Lösningen är ett nytt regelverk med nya värdegrunder, ett nytt “vi”. Olika rörelser finns som the commons-, relocalization,- , the slow-, amateur-, maker– och the sharing movement samt socialt entreprenörskap som fungerar som en motpol till kapitalismen.

De sista kapitlen avslutas med förmedling (agency), hur man kan bli “emerged”, uppstigen. Man skapar en ny relation till naturen och tiden, blir bekväm i sin egen hud, helar sig från aggression, når ett helt själv genom ett holistisk ekologiskt ramverk, empatisk kreativitet och att utforska sitt syfte. Avslutningen handlar om hur man kan se till sina högkänsliga förmågor och en del med källor som tips på böcker, länkar till författare, skribenter, bloggare och olika rörelser.

Maria Hill är inte så känd i HSP-världen. Hennes verksamhet kretsar kring hälsa och hon har grundat “HSP Health and Sensitive Evolution”. På sin webbplats beskriver sig Hill mer som en syntestist än expert, en som undersöker saker för att nå fram till förståelse och insikt. Hon håller mycket på med hälsa genom ayurveda, EFT, yoga, reiki och Nia, som hon även rekommenderar i boken.

“The Emerging Sensitive” är en lättillgänglig bok. Engelskan är tämligen enkel, inte akademisk, men en del ord kan vara svåra att översätta till svenska, så som framework, agency och commoners. En del av rörelserna känns igen då man kan stöta på dem i olika sammanhang, exempelvis i sociala medier. Kopplingen till politik, de nämnda rörelserna ovan och högkänslighet ur ett annat perspektiv än utifrån individnivå gör boken till en i sitt slag.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)