En kort jämförelse mellan Enneagram och MBTI

Ibland uppstår frågetecken kring skillnader mellan två av de psykologiska personlighetstypologier som vi skriver om här på HSP Sweden.eu — Myers-Briggs Type Indicator och Enneagram. Jag ska därför här kortfattat och med enkla ordalag sammanfatta vad som på det stora hela skiljer dem åt, och måhända även förenar dem, utan att försjunka särdeles mycket i vare sig deras historiska och psykologiteoretiska bakgrund eller deras mer komplexa implikationer. Finliret lämnar jag därhän, således. 🙂

Aspekt Enneagram MBTI
Kärnan i typologin: Vad är det som undersöks? De mest grundläggande och genomsyrande själsliga fixeringarna som styr våra liv Hur vårt sätt att ta in information och fatta beslut formar vår personlighet
Antal personlighetstyper 9 (upp till 486 vid mer komplex tillämpning) 16
Koder för personlighetstyperna Siffrorna 1-9, ofta med arketypiska tilläggsbeskrivningar Fyra bokstäver, ibland med arketypiska tilläggsbeskrivningar
Fokuserar på Tre intelligenscentra: instinkter, känslor och tankar Två mentala processer: informationsinhämtning (perception) och beslutsfattande (judging)
Huvudsaklig metod för typbestämning Initialt frågeformulär för inledande bestämning, följt av litteraturstudier och ev. panelsamtal. Att hitta sin typ kan ibland ta sin tid. Frågeformulär
Personlighetstypen anses vara medfödd? Ja, men aktiveras av omständigheter i uppväxtmiljön Ja
Några centrala begrepp Fixering, passion, dygd, essens, frihet, primärtyper, sekundärtyper, triader, vingar, stressben, trygghetstben, utvecklingsnivåer Extraversion, introversion, funktioner (intuition, sinnesförnimmelse, känsla, tanke), funktionsstack, dominant funktion, stödjande funktion, tertiär funktion, svag funktion
Anser att personlighetstypen kan utvecklas genom livet? Ja, genom att stiga i nio utvecklingsnivåer Ja, genom att utveckla den tertiära och svaga funktionen
Några möjliga syften med att veta sin typ 1. Ökad självförståelse
2. Bättre förståelse för andra
3. Utveckling genom att närma sig andra personlighetstypers goda karaktärsdrag och transcendera fixeringar
4. Större frihet när personlighetens begränsande fixeringar avtar
1. Ökad självförståelse
2. Bättre förståelse för andra
3. Utveckling av den egna personligheten genom att utveckla de svagare funktionerna
4. Nå en bättre psykisk balans
Baseras på Visdomar från de stora världsreligionerna + modern psykologisk teori Carl Gustav Jungs psykologiska teorier om personlighetstyper
Upphovsrätt Nej (efter domstolsbeslut mellan Oscar Ichazo och Helen Palmer 1992). Dock kan tongivande experter ha utvecklat egen dokumentation som är skyddat av upphovrätten Ja, Consulting Psychologists Press (CPP) äger rättigheterna till MBTI-instrumentet.
Ursprung Babylon ca 4 500 år sedan USA på 1940-talet
Upphovspersoner och utvecklare i modern tid Georgi Gurdjieff (1920-talet), Oscar Ichazo (1960-talet), Claudio Naranjo (1970-talet) Katharine Cook Briggs och Isabel Briggs Myers
Tongivande experter och utvecklare på senare tid Helen Palmer, David Daniels, Peter O'Hanrahan, Don Riso, Russ Hudson, Ginger Lapid-Bogda, Katherine Fauvre, Beatrice Chestnut, Tom Condon, Sandra Maitri, A.H. Almaas, Eli Jaxon-Bear Personer som är knutna till familjen Myers-Briggs + t.ex. Naomi Quenk
Tongivande institutioner Enneagram in the Narrative Tradition, Enneagram Institute, International Enneagram AssociationThe Myers Briggs Foundation, Center for Applications of Psychological Type (CAPT), Consulting Psychologists Press (CPP)
Övergripande omdöme Komplext och omfattande, tar tid att lära sig men ger mycket tillbaka i form av reflexioner, knyter ihop psykologi med andlighet och kan därför tjäna som en "brygga" mellan dessa, goda möjligheter till personlig utveckling Ganska lätt att ta till sig initialt men kan samtidigt framstå som ganska tekniskt och abstrakt, kan vara svårt att i praktiskt vardagsliv förstå skillnader mellan t.ex. introverta och extraverta funktioner, befintliga men begränsade möjligheter till personlig utveckling

 

Källor

Enneagram

MBTI

Om Jonaz Juura 290 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)