Utbrändhet: Råd till chefer och kollegor

Det är ett välbekant faktum att högkänsliga personer lättare än andra riskerar att drabbas av stressrelaterad ohälsa.[1] Vanliga symtom kan då vara koncentrations- och minnesproblem, sömnstörningar, överkänslighet för ljud- och/eller ljus, tinnitus, yrsel, ångest, panikångest, depression, känslomässig avstängdhet, apati, värk i form av t.ex. fibromyalgi, social isolering, men framför allt en onormalt påtaglig trötthet. Den drabbade kan få allt svårare att tänka och kanske prata, svårt att fatta vardagliga beslut och  svårt att orientera sig i rummet. Symtomen kan sitta i i flera veckor eller månader, ja, till och med år. Det kallas utmattningssyndrom, eller utbrändhet i folkmun, och klassificeras som en förvärvad psykisk funktionsnedsättning.

Symtom kan leda till identitetskris

Hippocampus. (Källa: College Magazine)
Hippocampus. (Källa: College Magazine)

I en sådan situation är det inte lätt för den som drabbas. Livet kan bli kaotiskt, en betydande och långvarig identitetskris kan bryta ut — inte helt olik den som kan ske hos t.ex. personer som drabbats av stroke eller Alzheimers sjukdom. Och det är inte så konstigt, för orsakerna kan te sig snarlika: Till syvende och sist handlar det om skador i hjärnan. Vid utmattningssyndrom är det framför allt en del i den djupare hjärnstrukturen som kallas det limbiska systemet som tar skada, närmare bestämt i hippocampus. Denna struktur har en avgörande betydelse för vår förmåga att koppla samman tankar och känslor samt hämta och lagra minnen. Således en alldeles avgörande del av hjärnan för förmågan att upprätthålla en identitet, inte minst i arbetslivet. I synnerhet om en stor del av denna identitet bygger på vad man kan och presterar, eller om man som person är lagd åt det perfektionistiska hållet, eller har väldigt höga ideal för sitt arbete.

Svårt även för chefer och kollegor

Men situationen kan också vara svår att tackla för chefer och kollegor på en arbetsplats, liksom vid annan form av psykisk ohälsa. Därför har Hjärnkoll, en verksamhet på initiativ av den föregående regeringen, tagit fram handledningar med generella och praktiska råd om lämplig hantering av situationen. Både för chefer och för kollegor. En källa till praktisk kunskap i en besvärlig situation för den som känner sig osäker på vad som kan hjälpa eller stjälpa en anställd/kollega som har drabbats. Ett bra initiativ för en tolerant attityd gentemot mångfald på arbetsmarknaden. I synnerhet som allt tyder på att allt fler drabbas av stressrelaterad ohälsa i vårt högt uppskruvade högeffektiva samhälle. [2]

Fotnoter

  1. Det finns förstås även icke-HSP som drabbas av stressrelaterad ohälsa av olika slag, inklusive utmattningssyndrom. Vi vill dock mena att högkänsliga personer kan ha en något förhöjd risk att drabbas.
  2. Handledningarna omfattar även andra former av psykisk ohälsa.
  3. Handledningarna har hämtats från Hjärnkolls webbplats, där även tryckta versioner kan beställas.
Om Jonaz Juura 289 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)