Elaine Arons föreläsning i Walnut Creek sommaren 2013: Relationer (del 3)

Under sommaren 2013 höll Elaine Aron en föreläsning inför 90 personer i kaliforniska Walnut Creek. Där presenterade hon de senaste forskningsrönen om HSP, gav förslag på copingstrategier och svarade på ett antal frågor inom olika områden. Delar av föreläsningen finns tillgängliga i tre klipp på YouTube, och vi gör här ett referat av vart och ett av dessa klipp. Vi fortsätter här med den tredje och sista delen, den som primärt handlar om relationer.

På en fråga från publiken om hur man kan hantera en kärleksrelation där parterna är olika mycket känsliga ger Elaine Aron följande svar:

1. Ge er tid att sörja förlusten som skillnader kan medföra

Med detta menar Elaine Aron att ni tillsammans kan behöva sörja det faktum att era olika temperament gör att ni inte kan göra vissa saker tillsammans. Det kan mycket väl hända att när man som “nyupplyst” HSP kommer hem och gladeligen berättar för sin partner att man är HSP, och att partnern därigenom kan få svar på vissa dittills obesvarade frågor om den andres personlighet, så tas inte detta nödvändigtvis emot av partnern med motsvarande glädje. Därför att budskapet kan förebåda en förändring som partnern kanske inte vill ha, eftersom det kan hända att den mera högkänsliga av de två nu har fått en ursäkt att slippa göra vissa saker som de dittills gjort tillsammans. Därför kan båda behöva genomgå en slags ömsesidig sorgeprocess.

2. HSP blir lättare uttråkade

I sin egen forskning har Elaine Aron funnit att HSP ofta blir uttråkade när de lever tillsammans med icke-HSP. Orsaken till det är att som HSP stimuleras man av djupa diskussioner och samtalsämnen, vilket inte alltid en icke-HSP hyser samma intresse för. Liksom i föregående punkt kan det handla om att båda parter behöver acceptera att vissa skillnader i personlighet/temperament aldrig kommer att försvinna, och det behöver båda parter försonas med.

3. HSP kommunicerar ofta indirekt

Elaine Aron menar att många HSP kommunicerar på ett försiktigare men också indirekt sätt genom att ge hintar snarare än raka budskap. De kan således ha svårt att kommunicera på samma burdusa sätt som många icke-HSP kan göra. Därför kan HSP uppleva att en icke-HSP-partner beordrar eller domderar när de som par försöker göra praktiska saker tillsammans, t.ex. resa ett tält. Om detta upplevs som ett problem kan det också medföra att man som par får lov att undvika att göra vissa saker tillsammans.

4. HSP blir lättare sexuellt överstimulerade

Elaine Aron har även studerat sexlivet hos HSP, och har kommit fram till att de ofta lättare blir sexuellt överstimulerade än sina icke-HSP-partners. De har inte heller något större behov av variation i sexlivet, t.ex. att ha sex på olika platser. I stället upplever HSP ofta sex som något magiskt, mystiskt och mycket kraftfullt. Även detta kan vara en skillnad som båda parter behöver ta hänsyn till och hitta lösningar till om det bidrar till problem i relationen.

Läs också…

Om Jonaz Juura 289 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)