Aron, E.N. (2010). Psychoteraphy and the Highly Sensitive Person: Improving the Outcomes for the Minority of People Who Are the Majority of Clients

Boken finns på Adlibris och Bokus
Boken finns på Adlibris och Bokus

I denna bok omdefinierar doktor Elaine Aron begreppet “högkänslig” för forskare och praktiker. Hon skingrar vanliga missuppfattningar om förhållandet mellan känslighet och andra personlighetsdrag, såsom inåtvändhet och blyghet, och definierar  ytterligare drag till gagn för både klinikern och patienten.

Läsaren kommer att lära sig att särskilja de specifika personlighetsdragen och skilja dem från kliniska diagnoser, såsom t.ex. panikångest eller fobisk personlighetsstörning, samt förstå hur känsligheten kan bidra till ett annat perspektiv av problem som t.ex. depression eller blyghet, och därigenom generellt bättre kunna informera, validera och förbättra kvaliteten på dessa patienters liv. Hon ägnar särskild uppmärksamhet åt självkänsla och att hjälpa patienter skilja effekter av deras medfödda temperament från problem på grund av deras personliga historia.

Doktor Aron håller både patienter och läkare i åtanke när hon föreslår olika sätt att anpassa behandlingen för mycket känsliga personer och hur man handskas med de typiska problem som uppstår. Genom denna användbara guide kommer terapeuter se en markant förbättring i deras förmåga att hjälpa högkänsliga personer.

Om Jonaz Juura 290 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)