Om triaderna i Enneagrammet

Nedan följer ett YouTube-klipp hämtat från Dave’s Enneagram som förtjänstfullt berättar i korthet om triaderna i Enneagrammet.

De inre linjerna i Enneagrammet formar två figurer. Den ena av dessa figurer utgörs av triangeln mellan punkt/typ 3, 6 och 9. Dessa punkter utgör centrumpunkter för tre av Enneagrammets fyra uppsättningar triader, vilka alla består av tre typer var.

Intelligenstriader1. Intelligenstriaderna (8-9-1, 2-3-4, 5-6-7)

Den första gruppen triader består av de tre triaderna 8-9-1, 2-3-4 och 5-6-7. Dessa tre triader används oftast för att beskriva tre intelligenstyper: kropp, hjärta och huvud (eller instinkt, känsla och tanke). 8-9-1 är kroppsbaserad (instinktbaserad), 2-3-4 är hjärtbaserad (känslobaserad) och 5-6-7 är huvudbaserad (tankebaserad).

Harmonitriader2. Harmonitriaderna (7-9-2, 1-3-5, 4-6-8)*

Den andra gruppen triader används oftast för att beskriva de harmoniska triaderna. Det anges inte i klippet nedan, men dessa triader berör vilken copingstrategi de olika personlighetstyperna har när deras behov inte tillgodoses. Här formar typerna 7-9-2 triaden för positiv inställning, typerna 1-3-5 formar en kompetenstriad, medan typerna 4-6-8 formar en reaktiv triad. Den första triadens copingstrategi går ut på att förneka att det finns några problem, den andra triaden undantränger sina känslor och finner logiska sätt att lösa problemen, medan den tredje reagerar starkt känslomässigt och behöver respons från andra.**

Objektrelationstriader3. Objektrelationstriaderna (6-9-3, 1-4-7, 2-5-8)*

Den tredje gruppen triader används oftast för att beskriva vilken objektrelationsstil de olika typerna har.*** Här formar typerna 6-9-3 anknytningstriaden, 1-4-7 formar frustrationstriaden och typerna 2-5-8 formar bortstötningstriaden. Den första triaden får ofta problem med djupare relationer till människor, till situationer eller tillstånd då livet fungerar väl för dem. Den andra triaden upplever ofta en frustration över att aldrig riktigt finna det de söker (eftersom de letar på fel ställe, d.v.s. i den yttre världen), medan den tredje triaden förväntar sig att bli bortstötta av andra.****

Enneagram-triader4. Horneytriaderna (8-3-7, 1-6-2, 5-9-4)

Den fjärde gruppen triader utgår från psykologen Karen Horneys teori om sociala stilar, och hur de olika personlighetstyperna gör för att få sina behov tillgodosedda. Typerna 8-3-7 formar här den självsäkra triaden som vänder sig mot människor, typerna 1-6-2 formar den tillmötesgående eller undfallande triaden och typerna 5-9-4 den avvaktande eller tillbakadragna triaden. *****

 

*Dessa grupper är specifika för vad The Inneagram Intitute lär ut.
**Källa: Riso, D. & Hudson, R. (1999:64-68). The Wisdom of the Enneagram: The Complete Guide to Psychlogical and Spritual Growth for the Nine Personality Types.
***Vilket bygger på barnpsykologiska anknytningsteorier framarbetade av bl.a. W.R.D. Fairbairn, D.W. Winnicott, Harry Guntrip och Margaret Mahler från 1940-talet och framåt. Läs mer om objektrelationsteorin på exempelvis Wikipedia.
****Källa: The Inneagram Institue.
*****Källor: Enneagrammet.se; Riso, D. & Hudson, R. (1999:59-63). The Wisdom of the Enneagram: The Complete Guide to Psychlogical and Spritual Growth for the Nine Personality Types.

 


 

Om Jonaz Juura 290 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)