Om pilarna på de inre linjerna i Enneagrammet

Nedan följer ett YouTube-klipp hämtat från Dave’s Enneagram som förtjänstfullt berättar i korthet om Enneagramsymbolen och dess inre linjers pilar.

De inre linjerna behäftas ibland med pilar för att markera relationer mellan de olika typerna. De punkter på den omslutande cirkeln i Enneagramsymbolen som träffas av pilspetsarna kallas stress- resp. trygghetspunkter, och anger samtidigt riktningen på den förändringsrörelse för varje typs disintegration [1] eller integration [2] för respektive typ [3].

Disintegration (stresspunkter)

Genom att följa linjen i pilens riktning kommer man till stress-/disintegrationspunkten, vilket innebär att den aktuella typen till viss del och i allt högre grad liknar den andra typen vid ökad stress/disintegration.

Således för de s.k. primärtyperna 3, 6 och 9:

 • 9:ans stresspunkt är 6
 • 6:ans stresspunkt är 3
 • 3:ans stresspunkt är 9

…och för de s.k. sekundärtyperna 1, 2, 4, 5, 7 och 8:

 • 1:ans stresspunkt är 4
 • 4:ans stresspunkt är 2
 • 2:ans stresspunkt är 8
 • 8:ans stresspunkt är 5
 • 5:ans stresspunkt är 7
 • 7:ans stresspunkt är 1.

Detta kan illustreras på följande vis:

Integration (trygghetspunkter)

Genom att följa de inre linjerna i motsatt riktning kommer man till trygghets-/integrationspunkten för respektive typ, vilket betyder att den aktuella typen till viss del och i allt högre grad liknar den andra typen vid ökad trygghet/avslappning/integration.

Således för de s.k. primärtyperna 3, 6 och 9:

 • 9:ans trygghetspunkt är 3
 • 3:ans trygghetspunkt är 6
 • 6:ans trygghetspunkt är 9

…och för de s.k. sekundärtyperna 1, 2, 4, 5, 7 och 8:

 • 1:ans trygghetspunkt är 7
 • 7:ans trygghetspunkt är 5
 • 5:ans trygghetspunkt är 8
 • 8:ans trygghetspunkt är 2
 • 2:ans trygghetspunkt är 4
 • 4:ans trygghetspunkt är 1.

Detta kan illustreras på följande vis:

Utvecklingsnivåer

Det framkommer inte i videoklippet nedan, men för varje personlighetstyp i Enneagrammet finns det dessutom nio olika nivåer av välmående vs ohälsa, vilka delas in i tre grupper om tre nivåer i varje grupp. Grupperna kallas hälsosam, genomsnittlig och ohälsosam. Stress- och trygghetspunkterna ovan nås inom ramen för respektive utvecklingsnivå. Några exempel på hur ovanstående kan tolkas:

 • När typ 9 (den fredsmäklande) på en ohälsosam nivå utsätts för stress kan den i varierande grad reagera på stressen så att den liknar personlighetstyp 6 (den lojale) på dess samma ohälsosamma nivå, medan när typ 9 är välmående och därmed reagerar utifrån trygghet kan den i stället likna en hälsosam personlighetstyp 3 (den presterande).
 • När typ 6 (den lojale) på en ohälsosam nivå svarar på stress kan den i varierande grad likna personlighetstyp 3 (den presterande) på samma nivå, medan när vederbörande är välmående kan den i stället svara utifrån trygghet och då likna en personlighetstyp 9 (den fredsmäklande) på samma nivå.
 • När typ 5 (den utredande) är på en ohälsosam nivå kan vederbörande likna en typ 7 (den entusiastiske) på samma nivå vid stress, och när den är på en välmående nivå kan personlighetstypen utifrån trygghet likna typ 8 (den utmanande) på samma nivå.

Mer om utvecklingsnivåerna kan du läsa i Om utvecklingsnivåerna i Enneagrammet


[1] Synonymer för disintegration: upplösning, sönderfall, nedbrytning.
[2] Synonymer för integration: anpassning, förening.
[3] Vissa Enneagramlärare använder sig inte av denna tolkning utan nöjer sig med att konstatera att det finns relationer mellan typerna, vilket gör att de kan likna varandra vid olika tillfällen.

 


 

Om Jonaz Juura 289 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)