Det absolut bästa hos varje personlighetstyp, enligt MBTI

Varje personlighetstyp enligt MBTI har vissa specifika goda kvaliteter. Här följer den absolut bästa kvalitén som kan förknippas med var och en av typerna.

INFJ: Framsynt

INFP: Äkta

INTJ: Strategisk

INTP: Insiktsfull

ENFJ: Stödjande

ENFP: Kreativ

ENTJ: Beslutsam

ENTP: Fantastisk

ISFJ: Omtänksam

ISFP: Konstnärlig

ISTJ: Hängiven

ISTP: Lättsam

ESFJ: Vårdande

ESFP: Underhållande

ESTJ: Pålitlig

ESTP: Spännande

Källa: Personality Growth.

Bli först med att kommentera

Kommentera gärna artikeln/inlägget nedan!