Sensoriskt vs intuitivt perceptiva i terapi

Det kan framstå som rimligt att sensoriskt perceptiva personer (S) och personer som är intuitionsmässigt perceptiva (N) beter sig olika utifrån sin personlighet i en terapisituation. Nedan följer några korta råd utifrån MBTI som kan vara till hjälp för den som arbetar som eller utbildar sig till psykoterapeut.

Sensoriskt perceptiva klienter (S)

 • vill ofta vara korrekta, detaljerade och kompletta i sin kommunikation
 • använder terapi produktivt för att hantera specifika, avgränsade problem
 • är i regel relativt ointresserade av en bredare utforskning av sitt psyke
 • tjänar på att av terapeuten förses med alternativa förklaringar på problem och möjliga resultat av olika strategier
 • vinner praktiska insikter av terapeutens tolkningar och använder nya perspektiv för att lösa sina problem
 • men kan vara så ensidigt trogna sin sensoriska perceptionsförmåga att de framstår som fast i nutid och i fakta, avfärdande alla alternativa perspektiv.

 Intuitivt perceptiva klienter (N)

 • avviker ofta från ämnet som diskuteras och vill i stället gå dit intuitionen leder dem
 • gör ofta slutsatser utifrån terapeutens uttalanden och dessa kan vara felaktiga eller förvanskade
 • kan vara mindre entusiastiska till specifika beteendemässiga hemuppgifer
 • fascineras ofta av utforskningen av deras psyke och önskar att blir kvar i terapi en längre tid
 • kan vara ensidigt trogna sin intuitiva förmåga, hoppandes från en idé till en annan medan de undviker fakta och detaljer som senare skapar allvarliga problem i livet
 • kan “köra fast” när insikterna de får i terapin inte verkställs i konkret beteende.
Källa: Quenk, N.L. (2009:113-114). Essentials of Myers-Briggs Type Indicator Assessment.
Om Jonaz Juura 289 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)