Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Översiktligt om Myers-Briggs Type Indicator

Bakgrund MBTI är sannolikt fortfarande det hittills mest använda instrumentet för att beskriva olika personlighetstyper, då ca 2 miljoner personer årligen besvarar det officiella testet. Instrumentet utvecklades ursprunglingen av hobbypsykologerna Isabel Myers och Katherine Briggs, som inspirerades av psykologen [Läs mer…]
Bloggat om andlighet

Att förstå fred

— Varför börja med spirituellt sökande? kan jag undra. Vad fick mig själv att börja? Ett skäl var mitt eget lidande, vilket jag måhända får anledning att återkomma till så småningom. Ur lidandet kom dock nästa [Läs mer…]