Klicka här för att lägga till evenemang!

18:00
Har du ett rikt inre liv som omgivningen oftast inte har en aning om? Uppfattar du subtila detaljer i din omvärld? Är du nytänkande, ser mönster och kopplingar som inte andra ser? Är du kreativ, [Läs mer...]
CTH Muséet
00:00
Charlotta Lagerberg-Thunes finns på på plats vid bokmässan och signerar sin bok Orkidébarnet, som finns att köpa för 200 kr. Därtill blir det VIP-mingel med dryck och godis den 27 september kl 18-20 med utlottning [Läs mer...]
Bokmässan
13:00
Råkar högkänsliga oftare ut för narcissister och energitjuvar eller drabbas de endast hårdare av dessa? Finns det möjligtvis ett ömsesidigt behov eller utnyttjas högkänsliga för sin hjälpsamhet och sin empati? Relationen till narcissister eller energitjuvar [Läs mer...]
rum Tage Erlander på Fo
19:00
Det började med en serie ”note-to-selfs”, slutsatser från den samling empiriska experiment vi kallar livet. Så föddes visionen om en föreställning. En föreställning som lyfter känslan, känslighetens och de känsligas betydelse. Inte bara för oss [Läs mer...]
Ö2
10:00
Upplever du att ditt liv är stressigt och att du lätt får ångest och obehagskänslor av för mycket att göra, eller blir uttråkad av för lite stimulans? Vill du lära dig mer om kroppens stressystem [Läs mer...]
Mötesrum Granen
19:00
Det började med en serie ”note-to-selfs”, slutsatser från den samling empiriska experiment vi kallar livet. Så föddes visionen om en föreställning. En föreställning som lyfter känslan, känslighetens och de känsligas betydelse. Inte bara för oss [Läs mer...]
Ö2
19:00
Det började med en serie ”note-to-selfs”, slutsatser från den samling empiriska experiment vi kallar livet. Så föddes visionen om en föreställning. En föreställning som lyfter känslan, känslighetens och de känsligas betydelse. Inte bara för oss [Läs mer...]
Ö2
19:00
Det började med en serie ”note-to-selfs”, slutsatser från den samling empiriska experiment vi kallar livet. Så föddes visionen om en föreställning. En föreställning som lyfter känslan, känslighetens och de känsligas betydelse. Inte bara för oss [Läs mer...]
Ö2
13:00
Välkomna till en föreläsning med Elin Lundberg om personlighetsdraget högkänslighet, med fördjupning om högkänsliga barn. Elin går igenom begreppet högkänslighet och kort om barns behov. Här får du den kunskap du behöver för att både [Läs mer...]
Matsalen i Kvinnofolkhögskolan
09:00
Högkänslighet är ett personlighetsdrag som ca 15–20 % av befolkningen känner igen sig i. Det innebär en förmåga till djup bearbetning av intryck, vilket både kan vara en begåvning och ett ok som leder till [Läs mer...]