Rösta på din kandidat till titeln Den driftigaste HSP:n under 2017!

Medan året 2018 fortfarande är tämligen nyfött vill vi fira dess ankomst med en omröstning för oss högkänsliga om vem eller vilka andra högkänsliga personer som vi anser har visat prov på ett synnerligt stort driv under det föregående året — i syfte att uppmärksamma och belysa det högkänsliga personlighetsdraget!

Omröstningsformuläret finns tillgängligt i en Facebookgrupp för omröstningar i HSP Sweden.eu:s regi och innehåller de kandidater som vår redaktion har enats om har visat prov på särskilt stort engagemang, initiativkraft, kreativitet, kvalitet och bredd såväl som uthållighet över tid. Vill du föreslå en annan person står det dig fritt att lägga till vederbörande. Kom dock ihåg att också beskriva i korthet varför du röstar den personen, på motsvarande sätt som för de redan utvalda personerna.

Omröstningen pågår hela januari månad ut och avslutas på onsdag den 31 januari kl 21. Vinnaren belönas förstås dels med äran men också dels med en intervju som kommer att publiceras här på HSP Sweden.eu. Därtill erbjuds vederbörande, om så önskas, en stående inbjudan som gästskribent.

Välkommen att avge din röst här!

Stort tack för din röst, och god fortsättning på 2018 förstås! 🙂

About Jonaz Juura 256 Articles

Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera gärna artikeln/inlägget nedan!