Facebookgrupper för högkänsliga

Rikstäckande grupper

Regionala grupper

Lokala grupper

Internationella och utrikes grupper

Om skribenten Jonaz Juura 257 artiklar
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

2 kommentarer

Kommentera gärna artikeln/inlägget nedan!