Vi ansluter oss till Copyleft!

Härmed tillkännages att vi på HSP Sweden.eu ansluter oss till Copyleft-rörelsen [1] för material som finns tillgängligt på vår webbplats. För att tydliggöra vad detta betyder för HSP Sweden.eu:s vidkommande anger vi här de mest väsentliga aspekterna att ha i åtanke, både för dig som besöker webbplatsen och för dig som är skribent eller på annat sätt bidrar med material till webbplatsen.

Rättigheter och skyldigheter för besökare

Följande rättigheter och skyldigheter med avseende på materialet på HSP Sweden.eu är gemensamma för besökare. Detta innebär avsteg från gängse Copyright [2] enligt följande punkter, under förutsättning att inget annat anges på ett visst enskilt material (t.ex. en artikel eller blogginlägg):

 1. Alla får ha tillgång till materialet.
 2. Alla får studera materialet.
 3. Alla får dela materialet i sitt originalutförande för att distribuera det i sina sociala kanaler.
 4. Alla får kopiera materialet för eget bruk.
 5. Alla får kopiera materialet och därefter distribuera det i sina sociala kanaler, under förutsättning att en refererande länk till källan bifogas i kopian om dess medium är webbaserat. I annat fall ska källan refereras på sätt enligt följande exempel:
  Källa: “Titel på materialet”. Förnamn Efternam på HSP Sweden.eu, www.hspsweden.eu [1]
 6. Alla får kopiera och förändra materialet för att sedan distribuera det i sina sociala kanaler, under förutsättning att en refererande länk till källan bifogas i den förändrade kopian om dess medium är webbaserat. I annat fall ska källan refereras på sätt enligt följande exempel:
  Källa: “Titel på materialet”. Förnamn Efternam på HSP Sweden.eu, www.hspsweden.eu. [1]

Rättigheter och skyldigheter för skribenter

 1. Självklart har du som skribent eller som på annat sätt tillför material till HSP Sweden.eu rättighet att fritt använda material som du själv har publicerat på HSP Sweden.eu, och detta utan att behöva referera till HSP Sweden.eu enligt vad som framkommer i punkt 5 och 6 ovan. Vill du dock använda andra skribenters material gäller samma regler som för besökare i enlighet med ovanstående punkter.
 2. Som skribent eller tillförarare av annat material har du därutöver rättighet att skydda ditt material medelst copyright [2] fullt ut, under förutsättning att detta anges i varje specifikt bidrag som publiceras.

Motivering

Vår grundläggande utgångspunkt är att budskap som HSP Sweden.eu förmedlar är alltför viktiga för att begränsas av konventionell äganderätt. Av samma anledning vill vi försäkra oss om att den publik som exponeras för kopior enligt punkt 5 och 6 ovan också erbjuds möjlighet att ta del av källmaterialet samt annat material på HSP Sweden.eu. Därav kravet på angiven källreferens för kopior.

Fotnoter

 1. Se mer om Copyleft på Wikipedia samt Copyleft.org.
 2. Se mer om Copyright på exempelvis Wikipedia.
Om Jonaz Juura 289 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)