Om Eckhart Tolle

Eckhart Tolle

Eckhart Tolle är kanske mest känd som författare till böckerna The Power of Now (Lev livet fullt ut på svenska) och A New Earth (En ny jord på svenska). Bara i Nordamerika har dessa böcker sålt i åtskilliga miljoner exemplar, och därtill översatts till hela trettiotre språk. Eckhart har också medverkat i en serie online-webinarier tillsammans med Oprah Winfrey, varvid uppskattningsvis totalt trettiofem miljoner personer deltog. New York Times har korat honom till den andligt mest inflytelserika författaren i USA. Watkins Review gick ett steg längre 2011 när de korade honom till den mest andligt inflytelserika levande personen i världen.

Kännetecknande för Eckharts läror är att de inte utgår från någon specifik religion. I stället hämtar han influenser från ett brett spektrum av andliga verk. Ofta förekommer dock referenser till framför allt Buddha och Jesus.

Eckhart led redan som ung av depressioner, men vid 29 års ålder genomgick han en plötsligt framkallad inre förvandling. Under åren som följde levde han som hemlös och arbetslös men trots det i ett tillstånd av djup lycksalighet. Detta sätt att leva förde honom sedermera in på en bana som andlig lärare.

Uppväxt och utbildning (1948–1977)

Eckhart Tolle föddes som Ulrich Leonard Tolle den 16 februari 1948 i Lünen, en liten stad norr om Dortmund i tyska Ruhrdalen. Den tidiga barndomen beskriver han som olycklig. Föräldrarna kämpade länge med äktenskapet, men småningom blev skilsmässan ett faktum. Skolan upplevde han som fientlig och Eckhart kände sig alltmer alienerad och deprimerad. På fritiden bestod lekplatsen till stor del av byggnader som förstörts av de allierades bomber under andra världskriget, vilket bidrog till smärtsamma negativa energier som rådde i Tyskland vid denna tid. Han har berättat att redan som 10-11-åring började fundera ut olika sätt att ta livet av sig.

Tretton år gammal flyttade dock Eckhart till Spanien för att bo med sin far. För denne behövde han inte gå i skolan, vilket han själv för övrigt vägrade göra, och det innebar att han i stället studerade litteratur, astronomi och språk i hemmet. Vid femton års ålder kom Eckhart att läsa flera böcker av den tyska mystikern Joseph Anton Schneiderfranken, även kallad Bô Yin Ra. Han berördes mycket djupt av dessa böcker.

Vid nitton års ålder flyttade Eckhart till England, för att under tre år studera tyska och spanska på en skola i London. Men sjuk av depression, ångest och rädsla började han “söka efter svar” i sitt liv. Tjugotvå år gammal bestämde han sig därför för att fortsätta sitt sökande genom att studera filosofi, psykologi och litteratur vid Londons universitet. Efter framgångsrika studier erbjöds han efter examen 1977 ett mycket prestigefullt stipendium för att genomföra forskarutbildning vid Cambridge University.

En inre omvandling (1977)

De akademiska framgångarna gav dock bara Eckhart kortvarig glädje. Tvärtom fördjupades därefter perioderna av depression och han blev suicidal. En natt när det var som värst vaknade han ur sömnen med en känsla av nästan outhärdlig depression. I huvudet fanns endast en tanke: “Jag kan inte leva med mig själv längre!” Denna tanke kom dock att innebära en vändning, för nästa tanke som infann sig var “Vem är det jag inte kan leva med? Vad är självet för något? Är jag två personer?” Plötsligt kändes det som om han drogs in i ett tomrum. Först betydligt senare förstod han vad som egentligen hade hänt: Det av sinnet konstruerade nedtyngda falska självet med alla dess problem bestående av tidigare misslyckanden och oro inför framtiden kollapsade, för att därefter upplösas. Nästa morgon när han vaknade kändes allt så fridfullt. Friden fanns där eftersom det falska självet var borta. Kvar fanns bara en känsla av närvaro, ett varande. Längre fram på dagen promenerade han så genom London och fann att allt framstod som mirakulöst och fredligt — till och med trafiken. Han fann att känslan av en djupt underliggande inre frid kvarstod i alla situationer han hamnade i.

Strax efter denna omvandlande upplevelse avbröt Eckhart de påbörjade doktorandstudierna och sedan följde en period av cirka två år som han till stor del tillbringade i ett tillstånd av djup salighet, sittandes på parkbänkar på Russell Square i centrala London och studerandes livet runt omkring sig. Bodde gjorde han hos vänner eller i ett buddhistiskt kloster, och tidvis drev han omkring hemlös i Hampstead Heath. Familjen ansåg honom vara oansvarig och till och med galen som hade valt att leva på det sättet.

Under denna tid ändrade han sitt förnamn från Ulrich till Eckhart, enligt vissa källor som en hyllning till den tyske filosofen och mystikern Meister Eckhart. Själv har han dock berättat att han i en dröm såg en bok framför sig som han visste att han hade skrivit, och på dess omslag fanns namnet Eckhart. Som av en händelse stötte han några dagar senare på en bekant som av ingen anledning alls kallade honom just för Eckhart. Eftersom han upplevde sig själv som en helt annan person än tidigare fann han ingen anledning att ha kvar ett förnamn som ändå var förknippat med en massa olyckliga energier.

Bana som spirituell (1977–)

Småningom började Eckhart arbeta som spirituell rådgivare och lärare. Många studenter kom till honom och fortsatte komma till honom de följande fem åren. Han flyttade till Glastonbury, en stad känd för alternativt leverne. År 1995 beslutade han sig så för att flytta till Vancouver i Kanada, där han sedermera träffade sin blivande partner Kim Eng.

Eckhart Tolles första bok, The Power of Now, publicerades första gången 1997 för förlaget Namaste Publishing. Endast tre tusen exemplar trycktes i den första utgåvan. Han berättar att

Jag levererade själv ett antal exemplar varje vecka till små bokhandlare i Vancouver. Vänner hjälpte mig att sprida böcker till andliga bokhandlare längre bort.

En nytugåva kom dock 1999 genom New World Library. Påföljande år rekommenderade Oprah Winfrey boken i sin tidskrift O, The Opera Magazine. Samma år nådde den New York Times bästsäljarlista för inbundna böcker, och 2003 var den överst på samma lista. År 2008 hade boken översatts till trettiotre språk, och efter det har den även översatts till arabiska. I juli månad 2011 ingick The Power of Now på New York Times lista för de tio bäst säljande pocketböckerna… för 102:a gången.

2003 publicerade Eckhart sin andra bok, Stillness Speaks, och 2005 var det så dags för A New Earth — boken som förekom flera gånger på New York Times bästsäljarlista mellan mars och september 2008. I slutet av 2008 fanns den med på listan för 46:e gången. De höga försäljningsiffrorna följde efter att Oprah Winfrey i januari hade tagit med boken i sin bokklubb. De fyra veckorna efter lanseringen såldes tre och en halv miljon exemplar. Med början i maj månad 2008 producerade Tolle och Winfrey en webinarie-serie, bestående av diskussioner dem emellan, tysta meditationer och frågor via Skype från åskadarna. Varje webinarium fokuserade på ett enskilt kapitel i boken. Det tredje tillfället åsågs av inte mindre än elva miljoner personer.

Så skapades företaget Eckhart Teachings Inc., som säljer produkter som relaterar till hans läror. Han ger idag föreläsningar och anordnar workshops i England och emellanåt i såväl Tyskland som Spanien. Därtill reser han runt för olika framföranden vid exempelvis seminarier och retreater. I en intervju i Telegraph Magazine 2003 lät han förstå att han inte hade några intentioner att skapa en stor och tung kommersiell struktur, och inte heller att skapa ett ashram eller ett center kring sin verksamhet. Eckhart säger att han hellre ser en organisk utveckling av verksamheten och att man måste se upp så att organisationen inte blir ett självändmål.

År 2009 var det så dags att skapa en video-webbplats, kallade Eckhart Tolle TV. I juni månad samma år uppträdde han tillsammans med skådespelaren Jim Carrey på den första konferensen vid Global Alliance for Transformational Entertainment, GATE, som de båda är hedersgrundare av. I september medverkade han tillsammans med Dalai Lama och andra talare vid Vancouver Peace Summit.

Eckhart Tolles senaste bok, Guardians of Being från 2010, är en bilderbok illustrerad av Patrick McDonnell, skaparen av den tecknade serien Mutts.

Influenser

Eckhart Tolles läror är inte knutna till någon specifik religion, utan de härrör framför allt från hans egna erfarenheter och studier av skilda verk. Själv har han angett att han därutöver sammanför läroströmmarna från Jiddu Krishnamurti och Ramana Maharshi. I sina böcker och framföranden har han bland annat hänvisat till texter som Tao Te Ching, Bhagavad Gita och andra hinduiska skrifter, buddhistiska skrifter, gamla och nya testamentet samt A Course in Miracles. Utifrån dessa har han angett personer som exempelvis Zoroaster, Lao Tzu, Mahavira, Gautama Buddha, HeraclitusParmenides, Jesus, Epictetus, Marcus Aurelius, Rumi, Meister Eckhart, Hafiz, Rinzai Gigen och Ralph Waldo Emerson. Han har dessutom lyft fram de mystiska skolorna inom de stora religionerna, så som gnosticismen, sufismen, hasidismen och kabbalah, advaita vedanta, zen och dzogchen.

Eckhart skriver att

En sann spirituell lärare har ingenting att lära ut i konventionell mening, har inget att ge eller tillföra dig såsom ny information, tro, eller levnadsregler. Den enda funktionen för en sådan lärare är att hjälpa dig att ta bort det som skiljer dig från sanningen… Orden är ingenting annat än vägskyltar… [Religionerna] har blivit så nedtyngda av överflödiga angelägenheter att deras spirituella innehåll har hamnat nästan helt i skymundan… [De har] i stor utsträckning blivit åtskiljande snarare än förenande krafter… [och har blivit] i sig själva en del av vansinnet.

Lärornas centrala delar (uppvaknandet, medvetandet, egot, smärtkroppen)

Kärnan i Eckhart Tolles läror kan sägas ligga i en transformation av medvetandet, ett spirituellt uppvaknande som han ser som nästa steg i människans evolution. En central aspekt av detta uppvaknande består av att transcendera vårt ego-baserade medvetandetillstånd. Han menar att det mest signifikanta som kan hända en människa är separationen mellan tankar/känslor och medvetandet, vilket är rymden inom vilken tankar och känslor existerar. Genom separationen kan identifikationen med tankar och känslor brytas. En konsekvens av detta blir bland annat perspektivet att orsaken till lidande väldigt sällan är olika yttre omständigheter, utan snarare dina tankar om dessa. En sådan transcendering menar han är en förutsättning inte endast för personlig lycka utan också för slutet på våldsamma konflikthärdar runt om på vår planet. En alltför påtaglig identifikation med egot beskriver Eckhart således som den huvudsakliga orsaken till den dysfunktionella människan. Till egot hör ofta dessutom vad Eckhart kallar smärtkroppen, som består av upplagrad gammal känslomässig smärta.

Källor:

Eckhart Tolle: a fan siteMacLean’sMarket WiredNew York TimesRuhr NachrichtenThe AgeThe IndependentThe Vancouver SunWikipedia.

Om Jonaz Juura 288 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)