Samlade klipp med Georgi Gurdjieff

Georgi Gurdjieff

Georgi Gurdjieff  var en armenisk-grekisk tänkare, andlig ledare och författare som var aktiv under 1900-talets första hälft. Gurdjieff menade att människan lever sitt liv i ett slags dvala, men att det är möjligt att uppnå högre medvetandetillstånd och på så sätt fullborda människans potential. Metoden för att väcka det slumrande medvetandet kallas the Work, där arbetet syftar på inre, psykologiska ansträngningar. Metoden skiljer sig från de tre andra huvudsakliga andliga vägarna, — fakirens, munkens och yogins väg, och Gurdjieff-läran kallas därför även the Fourth Way, vari han sammanför de tre förstnämnda. Gurdjieff beskrev också läran som esoterisk kristendom. Delar av hans läror återfinns i dagens Enneagram.

Under sin livstid öppnade och stängde Gurdjieff ett antal skolor som förmedlade läran på olika platser i världen. Enligt egen utsago hade han inhämtat läran från de sanningar om utökad självkännedom och mänsklighetens plats i universum som finns bevarade i uråldriga religioner och visdomstraditioner. Hans kompletta verk består av tre delar och är känt som All and Everything.

(Källa: Wikipedia.)

Georgis läror

Om Georgis liv

Om Jonaz Juura 290 Articles
Jonaz Juura är initiativtagare till och fungerar som adminstratör och huvudredaktör på HSP Sweden.eu. Särskilt intresserar han sig för högkänslighet, personlighetsteorier, andlighet och forskning.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Spamskydd: Skriv in i fältet nedan vilka siffor du kan se (Obligatoriskt)